Gebruiksvoorwaarden van deze website
Disclaimer - Zeevissport vzw - Zeevissport.com - Zeevissport.be - Seafishsport.com
 
 
 
  1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Zeevissport vzw, Zeevissport.com, Zeevissport.be en Seafishsport.com kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Zeevissport vzw. De teksten, banners, logo's, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd en zijn eigendom van Zeevissport vzw. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zeevissport vzw verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privť-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring. Sommige namen, tekens, banners, logo's, afbeeldingen op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Als Zeevissport vzw u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u Zeevissport vzw tegen aanspraken van derden.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Zeevissport vzw

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Zeevissport.com-websites. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van Zeevissport.com-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Zeevissport vzw. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen.

4. Links naar websites beheerd door derden

De Zeevissport.com-website bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Zeevissport vzw controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Zeevissport vzw en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Zeevissport vzw de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

5. Aansprakelijkheid van Zeevissport vzw

De informatie op Zeevissport vzw-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Zeevissport vzw streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Zeevissport vzw hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiŽle compensatie.


Zeevissport.com, Zeevissport.be, Seafishsport.com en Zeevissport vzw © 2005 - 2016 disclaimer | privacy


 
Disclaimer


Ontwerp en onderhoud door Zeevissport vzw     Copyright © 2005 - 2016 Zeevissport vzw.      Alle rechten voor behouden.    Laatst gewijzigd op: 01 nov 2016 09:52