Minimummaten zeevissoorten BelgiŽ
Wettelijke minimummaten 2014 voor BelgiŽ
 
 
 

Vissoort

Minimummaat


Aal / Paling

28 cm

Bot 25 cm
Blauwe leng 70 cm
Doornhaai 100 cm
Griet 30 cm
Haring 20 cm
Heek 27 cm
Horsmakreel 15 cm

Kabeljauw  sinds 1 okt. 2011

35 cm

Koolvis 35 cm
Makreel  (Noordzee) 30 cm
(andere gebieden) 20 cm
Pollak 30 cm
Poon 20 cm
Rog 50 cm
Schelvis 30 cm
Schol 27 cm
Schar 23 cm
Schartong 20 cm
Steenbolk Nieuw vanaf 1 sep. 2009 20 cm

Tarbot

30 cm

Tong  (alle soorten)

24 cm

Tongschar

25 cm

Witte koolvis 30 cm

Witje

28 cm

Wijting

27 cm

Zalm 40 cm
Zeebaars 36 cm

Zeeforel

40 cm

Zwarte koolvis 35 cm

 
 

Vissoort

Minimumgewicht


Zeeduivel (geheel)

500gr

Zeeduivel (gekopt)

200gr


Meer info omtrent wetgeving zeevisserij in BelgiŽ

Zeehengelaars


Derhalve is het aan zeehengelaars, die vissen vanuit vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning verboden om in totaal meer dan 20 kg kabeljauw en zeebaars, waarvan maximaal 15 kg kabeljauw, per ingescheepte persoon en per zeereis aan boord te houden, over te laden en te lossen. De vis dient in gehele staat te worden aangevoerd en mag ontdaan zijn van ingewanden.


Het gebruik van meerlagige warrelnetten boven de laagwaterlijn verboden en zijn de toegelaten afmetingen van warrelnetten, die bij strandvisserij gebruikt woerden, maximaal 50m lang en 80cm hoog. Per strandvisser mogen maximaal twee warrelnetten gebruikt worden, behalve in de periode maart t/m mei. Tijdens die periode mag er maximaal ťťn warrelnet gebruikt worden. Bovendien moeten de netten minstens ťťnmaal om de vierentwintig uur gelicht worden.

Info

Het vissen, het aan boord houden en de aanvoer in communautaire havens van deze soorten beneden de respectievelijke minimummaten is verboden.

Afkorting " M.B. = Ministerieel besluit "

De vis wordt gemeten van de punt van de snuit tot het uiteinde van de staartvin.

 
 


Meer weten over benamingen van visgebieden

Visgebieden  I, V, VI, VII, VIII zeggen sommige vissers niet veel evenzeer als ICES-gebieden en ICES staat voor "International Council for the Exploration of the Sea" deze is de oudste intergouvernementele organisatie in de wereld die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek van de zee en de visserij.

Overzicht van de verschillende visgebieden in de Noordzee en de Noordoost-Atlantische Oceaan vind u terug op de website van de Vlaamse overheid: Visgebieden
I Barents Zee  Vla West Schotland (Clyde bestand) 
lla Noorse Zee  Vlb Rockall 
llb Spitsbergen en Bereneiland  Vlla Ierse Zee
llla Skagerrak en Kattegat  Vllb West Ierland
lllb Sont  Vllc Porcupine bank
lllc Belten  Vlld Oostelijk Engels Kanaal
llld Oostzee  Vlle Westelijk Engels Kanaal
lVa Noordelijke Noordzee  Vllf Bristolkanaal
lVb Centrale Noorzee  Vllg Zuid-Oost Ierland
lVc Zuidelijke Noordzee  Vllh Ingang van het Kanaal
Va Ijsland  Vllj Keltische Zee
    Vllk Westelijke Keltische Zee
    XlVa Oost-Groenland
    XlVb Zuid-oost Groenland 
  Zeevisserij: Aanvullende quotamaatregelen 2011Zeedagenregeling 1 februari 2011 Ė 31 januari 2012

De minister heeft met het oog op de continuÔteit van de quotabeheersmaatregelen, geopteerd om de bestaande regelgeving 2010 in grote lijnen verder te zetten.

Tijdens de recente visserijraad zijn de TAC & quotamaatregelen alsook de visserij-inspanningsniveauís voor de verschillende inspanningsgroepen, vastgelegd.

De technische maatregelen (zoals bepaalde sluitingen en het verbod op highgrading, bijvoorbeeld) die traditioneel als bijlage aan de TAC & quotaverordening werden opgenomen, waren reeds als overgangsmaatregel vastgelegd tot juni 2011. Ze worden in dit rondschrijven ook meegenomen.

Volgende maatregelen zijn vanaf 1 januari 2011 van kracht: Lees verder ...


Bron: Vlaamse Overheid

 
  Heropening visserij op Wijting VII, behalve VIIa op 24-08-2010Dankzij quotaruil met Ierland wordt voor de Belgische vissersvaartuigen vanaf dinsdag 24 augustus 2010 (00.00 u) de visserij heropend op Wijting VII, behalve VIIa (bericht SG van 17/08/2010).

Uiteraard blijven de eerder gemelde bijvangstregels in het kader van de aanvullende quotamaatregelen van kracht.

De wijtingvangsten van vissersvaartuigen in de i.c.e.s.-gebieden VII, behalve VIIa, blijven per zeereis beperkt tot een aantal kilogram, uitgedrukt in productgewicht, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen van die zeereis in de betrokken i.c.e.s.-gebieden:

maximaal 50 kilogram per vaartdag voor vissersvaartuigen van 221 kW of minder;
maximaal 100 kilogram per vaartdag voor vissersvaartuigen van meer dan 221 kW

Bron: Vlaamse Overheid

 
 

Verbod aanvoer van doornhaaiVoor doornhaai in de gebieden IIa, IV en I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV werd een nul TAC (Total Allowed Catches) vastgelegd voor het jaar 2010.

De aanvoer van doornhaai door communautaire vaartuigen is dus verboden.

Bron: Vlaamse Overheid

 
 

Posities afgebakend gebied "Buitenratel bank"Let op: Zone gesloten voor experimentele staand want visserij

Positie afgebakend gebied voor een experimenteel project met staande tarbotnetten ter hoogte van de “Buitenratel bank”. In het kader van een officieel project “Schakels en potten” werd een afgebakende zone bekomen ter hoogte van de Buitenratel bank (Nieuwpoort) langs de Belgische kust.

Het is belangrijk ook de Nederlandse vloot hiervan op de hoogte brengen zodat de betrokken eurokotters deze experimentele staand want visserij niet hinderen. In het kader van een officieel ILVO-project werd een zone afgebakend voor een project met staande tarbotnetten op de volgende coördinaten:

51°12 513 N
51°12 288 N51°13 990 N51°13 795 N
02°30 394 O
02°30 609 O02°32 629 O02°32 865 O

Deze zone werd afgebakend met de vier boeien van het kardinale stelsel met volgende karkaters

N: QFL
E: FL (3) 3 sS: Q(6) + Lfl 15 sW: Q(9) 15 s

We vragen dan ook met aandrang om niet in deze zone te gaan vissen zodat dit project kan slagen, Deze zone werd afgebakend tot nader order en is duidelijk zichtbaar (de boeien van de staande netten hebben tevens een radarreflector). Indien zich onregelmatigheden of overtredingen zouden voordoen in deze zone, gelieve dit te melden aan de Belgische kustwacht.

Met dank voor de medewerking!


Bron: Vlaamse Overheid

 
   
Disclaimer

Ontwerp en onderhoud door Zeevissport vzw     Copyright © 2005 - 2013 Zeevissport vzw.     Alle rechten voor behouden.    Laatst gewijzigd op: 31 dec 2013 10:05