Minimummaten zeevissoorten BelgiŽ
Wettelijke minimummaten 2015 voor BelgiŽ
 
 
 

Vissoort

Minimummaat


Aal / Paling

28 cm

Bot 25 cm
Blauwe leng 70 cm
Doornhaai 100 cm
Griet 30 cm
Haring 20 cm
Heek 27 cm
Horsmakreel 15 cm

Kabeljauw  sinds 1 okt. 2011

35 cm

Koolvis 35 cm
Makreel  (Noordzee) 30 cm
(andere gebieden) 20 cm
Pollak 30 cm
Poon 20 cm
Rog 50 cm
Schelvis 30 cm
Schol 27 cm
Schar 23 cm
Schartong 20 cm
Steenbolk Nieuw vanaf 1 sep. 2009 20 cm

Tarbot

30 cm

Tong  (alle soorten)

24 cm

Tongschar

25 cm

Witte koolvis 30 cm

Witje

28 cm

Wijting

27 cm

Zalm 40 cm
Zeebaars 36 cm

Zeeforel

40 cm

Zwarte koolvis 35 cm

 
 

Vissoort

Minimumgewicht


Zeeduivel (geheel)

500gr

Zeeduivel (gekopt)

200gr


Meer info omtrent wetgeving zeevisserij in BelgiŽ

Zeehengelaars


Derhalve is het aan zeehengelaars, die vissen vanuit vaartuigen die niet beschikken over een visvergunning verboden om in totaal meer dan 20 kg kabeljauw en zeebaars, waarvan maximaal 15 kg kabeljauw, per ingescheepte persoon en per zeereis aan boord te houden, over te laden en te lossen. De vis dient in gehele staat te worden aangevoerd en mag ontdaan zijn van ingewanden.


Het gebruik van meerlagige warrelnetten boven de laagwaterlijn verboden en zijn de toegelaten afmetingen van warrelnetten, die bij strandvisserij gebruikt woerden, maximaal 50m lang en 80cm hoog. Per strandvisser mogen maximaal twee warrelnetten gebruikt worden, behalve in de periode maart t/m mei. Tijdens die periode mag er maximaal ťťn warrelnet gebruikt worden. Bovendien moeten de netten minstens ťťnmaal om de vierentwintig uur gelicht worden.

Info

Het vissen, het aan boord houden en de aanvoer in communautaire havens van deze soorten beneden de respectievelijke minimummaten is verboden.

Afkorting " M.B. = Ministerieel besluit "

De vis wordt gemeten van de punt van de snuit tot het uiteinde van de staartvin.

 
 


Meer weten over benamingen van visgebieden

Visgebieden  I, V, VI, VII, VIII zeggen sommige vissers niet veel evenzeer als ICES-gebieden en ICES staat voor "International Council for the Exploration of the Sea" deze is de oudste intergouvernementele organisatie in de wereld die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek van de zee en de visserij.

Overzicht van de verschillende visgebieden in de Noordzee en de Noordoost-Atlantische Oceaan vind u terug op de website van de Vlaamse overheid: Visgebieden
I Barents Zee  Vla West Schotland (Clyde bestand) 
lla Noorse Zee  Vlb Rockall 
llb Spitsbergen en Bereneiland  Vlla Ierse Zee
llla Skagerrak en Kattegat  Vllb West Ierland
lllb Sont  Vllc Porcupine bank
lllc Belten  Vlld Oostelijk Engels Kanaal
llld Oostzee  Vlle Westelijk Engels Kanaal
lVa Noordelijke Noordzee  Vllf Bristolkanaal
lVb Centrale Noorzee  Vllg Zuid-Oost Ierland
lVc Zuidelijke Noordzee  Vllh Ingang van het Kanaal
Va Ijsland  Vllj Keltische Zee
    Vllk Westelijke Keltische Zee
    XlVa Oost-Groenland
    XlVb Zuid-oost Groenland 
  Zeevisserij: Niet- BeroepsvisserijDe naam van het beleidsdomein "Landbouw en Visserij" geeft vaak de indruk dat we ook instaan voor de (recreatieve) sportvisserij. We zijn echter enkel bevoegd voor de (commerciŽle) zeevisserij. Daarom willen we de recreatieve visser toch even op de juiste weg helpen welke regels gelden.: Lees verder ...


Bron: Vlaamse Overheid

 
     
 

 

 
 

 

 
   
Disclaimer

Ontwerp en onderhoud door Zeevissport vzw     Copyright © 2005 - 2015 Zeevissport vzw.     Alle rechten voor behouden.    Laatst gewijzigd op: 20 jan 2015 20:43